PRUŽNÉ TĚLO PRUŽNOU MYSL ZNAČÍ

Přesto, že hodně lidí má nás fitkaře zaškatulkované jako lidi, omezující se na růst svalů a povrchní posuzování ostatních jen dle tělesných parametrů - tak jako ve všem ostatním, i tady se najdou lidé různí. A rozhodně jich je dost, co ví, že to není jen o slupce, ale že vše souvisí se vším.

Holistický přístup, aneb že tělo působí na psychiku a nemoci a naopak já rozhodně nepodceňuji.

Posílení svalů je o jejich dobré funkci, koordinaci pohybů a celkovém využití v životě ke zdravému pohybu. Ale stejně důležitý je i STREČINK – protahování. 
Pokud se budeme držet západních myšlenek, tak jakékoliv zkrácení svalu nám bude jistě blokovat možnost posílení jiného. Časem zkrácené svaly, upínající se na kost, ji posunou mírně mimo kloubní jamku a je zaděláno na artrozu.
Pokud to vezmu z východní strany, neprůchodné meridiány nedostatečně stimulované pohybem a protahováním, způsobí stagnaci energie a dochází ke zdravotním problémům. Nebo naopak zdravotní problémy meridiány zablokují.

Západní a východní medicína hovoří v mnoha případech o tomtéž a záleží na každém, čemu je nakloněn.

Já ve své praxi trenéra vedu aktivní střečink při každém tréninku a klient tak své tělo připraví na zátěž, minimalizuje 
možnost úrazu a zvyšuje si či udržuje pohyblivost kloubů.

Z předchozí praxe maséra a terapeuta využívám strečink pasivní, kdy klient vědomě žádné cviky neprovádí 
a já manipuluji s jeho tělem sama. 
Těmito cviky se ovlivňuje nejen pohyblivost, která souvisí s psychikou – energie nikde nestagnuje a klient se cítí uvolněný, ale ovlivňují se pozitivně i jeho vnitřní orgány. Kombinace s rozpouštěním zatuhlin pak zaručí zdravý energetický tok a větší tělesný komfort člověka.
Výběrem cviků a terapeutickou masáží se lze zaměřit cíleně na konkrétní problémy fyzické i duševní.

Takže protahujte – aktivně, pasivně, dynamicky, postizometricky..... zkrátka, ať jste pěkně pružní – tělem i myslí:)