Osobní tréninky

Spolupracuji s firmami na zdraví jejich zaměstnanců.

Jsem kouč pro zlepšení mentálních výkonů        ve zdravém těle
 a hospodaření s energií.

Individualní cvičení jsou specifickou službou, kde na základě diagnostiky těla důkladně vybírám cviky, které jsou pro klienta vhodné. 
Zdravé tělo, jeho fyzický stav a postoj, podstatně ovlivňují náš stav mentální. 

Důležité je pro mě znát anamnézu, momentální fyzický i psychický stav klienta a jeho cíle.
Proto věnuji dostatečně dlouhý čas předchozí konzultaci ohledně zdraví a životního stylu klienta.

Vždy si zakládám na individuálním poradenství.


Individuální trénink

Sestavuji každému dle individuálních potřeb